LarImage hỗ trợ Quick Image để ae dùng bao nhiêu hình trả bấy nhiêu. Tiết kiệm chi phí cho anh em.

Điều kiện

  • Tài khoản có ít nhất là 1 value.

Hướng dẫn Nén tối ưu + Geotags cho ảnh

Truy cập vào đường dẫn công cụ Quick Image tại đây

https://image.lar.vn/app/quick-image

Bước 1: Bạn chọn các file ảnh của bạn.
Bước 2: Bạn chọn chuẩn nén

LarImage hỗ trợ 3 định dạng nén

  • Nén tiêu chuẩn ( Nhanh và tối ưu ) - Nên dùng
  • Chậm và sâu ( Chậm và tự tối ưu ảnh để đạt chất lượng tốt nhất )
  • Google PageSpeed (Theo chuẩn của Google nhưng đổi lại sẽ xóa các thông tin ảnh và Geotags) - Không nên dùng

Bước 3: Bạn chọn tab Geotags sau đó nhập địa chỉ hoặc kéo con trỏ tới vị trí bạn cần Geotag.

Khi chọn được địa chỉ, bạn cần thêm 1 tọa độ quan trọng đó là độ cao, bấm vào nút màu vàng để hệ thống trả độ cao về cho bạn.

Khi đã đầy đủ thông tin, bạn bấm Upload để tiến hành nén + geotags cho bạn

Sau khi upload hoàn thành bạn có thể download toàn bộ về hoặc từng ảnh.

Những điều bạn cần lưu ý.

  1. Chi phí xử lý 1 ảnh = 1 value. Bạn có thể mua Value bằng cách nạp Xu tại đây
  2. Chỉ có ảnh JPG/JPEG mới có thể GeoTag. Việc GeoTag đồng nghĩa với thêm thông tin vào ảnh thế nên sẽ làm tăng dung lượng.
  3. Để có thông số Altitude (độ cao), bạn click vào nút màu vàng. Dữ liệu Altitude có được nhờ Lat và Long.
  4. Bạn có thể xóa khi đã download và tiếp tục upload mà không cần phải F5.

Cám ơn bạn đã đọc bài viết