Coupon là mã thưởng dùng để nhận Value, Plan trên Lar.

Điều kiện sử dụng

  • Đã có tài khoản kích hoạt trên Lar. Nếu chưa có bạn có thể tạo mới Đăng ký
  • Nếu đã có tài khoản thì bạn cần Đăng nhập

Hướng dẫn sử dụng

Sau khi đăng nhập thành công bạn sẽ thấy ở góc phải có chứa thông tin của bạn, click vào nút mũi tên xuống như hình hoặc truy cập vào đường dẫn sau:

https://lar.vn/app/profile/payment-coupon

Nhập Coupon của bạn tại ô Coupon sau đó bấm đổi mã:

Chọn đồng ý nếu bạn muốn đổi

Cám ơn bạn đã đọc bài viết.