Module Quick là module sinh ra phục vụ tài khoản Free dùng bao nhiêu trả bấy nhiêu, bạn chỉ cần có Value là sử dụng được công cụ.

Để có được value bạn có thể nạp xu, nhận từ coupon, affiliate...

Điều kiện

  • Tài khoản của bạn đã được kích hoạt và có ít nhất 1 value.

Hướng dẫn submit

Login vào lar.vn. Sau khi login thành công bạn chọn LarIndex.

Nếu đã login bạn chỉ cần truy cập vào đường dẫn của LarIndex tại đây

https://index.lar.vn/app/dashboard

Truy cập vào module tại đường dẫn sau: Quick Submit hoặc theo hình.

Kế đến bạn nhập các liên kết cần submit vào ô liên kết, mỗi liên kết có giá là value tương ứng với 100đ. Ở đây mình sẽ paste 3 liên kết vào.

Nhấn Submit để gửi liên kết lên hệ thống.

Như hình là đã submit thành công. Bạn có thể quản lý các liên kết này trong 3 ngày tại lịch sử submit.

Những điều lưu ý khi submit

  1. Đây là tính năng hỗ trợ tài khoản free dùng Value vì thế thời gian lưu của mỗi liên kết là 72h. Sau thời gian này liên kết sẽ bị xóa hoặc bạn có thể lưu trữ lâu dài bằng tính năng Quản lý liên kết.

  2. Trạng thái hoàn thành nghĩa là hệ thống đã tiếp nhận và đã xử lý chứ không phải hoàn thành là liên kết đã được Index trên Google.

  3. Bạn có thể kiểm tra lại index của liên kết sau 48h - 72h trên Google hoặc tính năng Kiểm tra Index trong Quản lý liên kết.

  4. Khi liên kết về trạng thái hoàn thành, bạn có thể xóa. Vì hệ thống đã lưu lại để xử lý.

Cám ơn bạn đã đọc bài viết.