Ở bài viết này, mình sẽ hướng dẫn bạn cách kiểm tra index hàng loạt trong LarIndex. Việc này giúp bạn có thể kiểm soát toàn bộ các liên kết sau khi đã "đi link".

Cấu trúc check index cơ bản: "site:https://abc.com/url". Nếu đã index thì liên kết sẽ xuất hiện bên dưới.

Điều kiện sử dụng

  • Đã nâng cấp tài khoản Plan.
  • Có ít nhất 1 value.

Tạo dự án

Truy cập vào module Quản lý dự án: tại đây

Đặt tên cho dự án của bạn, sau đó bấm vào tạo dự án.

Thêm liên kết bạn muốn kiểm tra.
Ở bước thao tác bạn chọn kiểm tra index tự động.
Phân bổ liên kết = 0. Nghĩa là hệ thống sẽ tiến hành kiểm tra ngay.

Kế đến bạn chờ trong ít phút hệ thống sẽ tiến hành kiểm tra tự động cho bạn.

Bạn chỉ cần quan tâm cột Index. Nếu liên kết đã index hệ thống sẽ check "Indexed" cho bạn. Đồng thời thống kê tỷ lệ index cho dự án.

Ngoài ra bạn có thể kiểm tra Index thủ công bằng cách click vào kính lúp bên cạnh. Hoặc check hàng loạt cột để kiểm tra index tự động.

Còn nếu muốn thêm nhiều liên kết để kiểm tra trong cùng một dự án thì bạn có thể nhấn vào mục "+ Liên kết" để thêm.

Như vậy mình đã hướng dẫn bạn xong cách kiểm tra index trên LarIndex.

Cám ơn bạn đã đọc bài viết.